۱۴ مهر ۱۳۹۸

حداقل درآمد در هر شهر کانادا

برای تازه واردین همیشه انتخاب استان و شهر زندگیشان یکی از بزرگترین تصمیمات محسوب می شود. یکی از فاکتورهای مهم و تعیین کننده میزان درآمد هر منطقه است، هر سال در کانادا هر استان کمترین میزان درآمد را بر حسب ساعت اعلام می کند و این رقم در سال 2018 افزایش قابل توجه ای داشته…