۱۱ مهر ۱۳۹۶

اطلاعات عمومی کانادا

همانطور که می دانید کانادا دومین کشور بزرگ جهان است (با مساحت 9.984.640 کیلوکتر) و شمالی ترین کشور در قاره آمریکا، از شمال به اقیانوس منجد شمالی، از شرق به اقیانوس اطلس، از غرب به اقیانوس آرام و از جنوب که به کشور آمریکا می رسد. در پایین اطلاعات بیشتری از این کشور که 6…