۱۴ مهر ۱۳۹۸

شروع طرح کارآفرینی بریتیش کلمبیا (2019)

استان بریتیش کلمبیا طرح جدید و آزمایش خود را جهت مهاجرت کارآفرینان اعلام کرد، این یک فرصت بسیار مناسب برای مدیران ایرانی هست که قصد مهاحرت به کانادا را دارند. هدف اولیه این طرح گسترش کارآفرینی به نواحی کوچکتر استان بریتیش کلمبیا توسط مهاجران است. این برنامه دو ساله که به عنوان برنامه منطقه ای…