۱۴ مهر ۱۳۹۸

بازار مسکن در سال 2019

برای بازار مسکن کانادا سال 2018 سالی پر چالش بود؛ پرچالش به این دلیل که نیاز به تلاش زیادی داشت تا پس از ترکیدن حباب قیمت در سال 2017 مجددا” سعی کند به جایگاه خود بازگردد. این سال ، بعنوان سال افت فروش و قیمت نام گذاری شد و بنظر میرسد 2019 نیز ممکن است…