۹ بهمن ۱۳۹۷

تفاوت برنامه کارآفرینی مانیتوبا،پرنس ادوارد و نووا اسکوشیا

مقایسه برنامه مهاجرتی 3استان مانیتوبا،نوااسکوشیا و پرنس ادوارد مانیتوبا نووااسکوشیا پرنس ادوارد حدقل دارایی 350 هزار دلار کانادا (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی ندارد) 600 هزار دلار کانادا (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی دارد) 600 هزار دلار کانادا (نیاز به ارزیابی موسسات کانادایی دارد) سابقه مالکیت کسب و کار حداقل 3 سال حداقل 3 سال…