۳۰ دی ۱۳۹۹

برنامه جدید Newfoundland

برنامه جدید استان نیوفاندلند تحت نام Labrador Newfoundland Skills Priority The ویژه متقاضیانی است که به واسطه دانش زبان و سابقه کار خود تمایل دارند در این استان اقامت نموده و مشغول به زندگی شوند. این برنامه پس از دریافت تعداد زیادی تقاضا از جانب کارفرمایان استان ، مبنی بر نیاز به جذب متقاضی واجد…