۱۴ مهر ۱۳۹۸

کار دانشجویی و درآمد آن

قبل از بررسی کار دانشجویی نگاهی به قوانین و تعاریف کار باید بیندازیم. کار تمام وقت در کانادا : به کاری که بیش از ۳۰ ساعت در هفته باشد در کانادا کار تمام وقت اطلاق می شود. کار پاره وقت در کانادا : بر اساس قوانین کانادا به کاری که مجموعا کمتر از ۳۰ ساعت…