۲۲ آذر ۱۳۹۹

سوالات پرتکرار کانادایی‌ها از گوگل

گوگل در گزارشی موضوعات پرجستجوی سال 2020 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش « CERB» (کمک هزینه اضطراری دولت در دوران کرونا) بیشترین جستجو را بین کانادایی‌ها داشته است. امسال یک سال معمولی برای کانادایی‌ها نبود، این را حتی از موضوعاتی که مردم در گوگل جستجو کرده اند هم متوجه می‌شویم. در سال 2020،…