افکار خودکشی در سال گذشته در میان مهاجران 15 ساله و بالاتر نسبت به متولدین کانادا تقریبا نصف بود.

جوانان 15 تا 24 ساله بیشترین میزان افکار خودکشی را داشتند:

– مهاجران: 4%
– متولدین کانادا: 6%

افکار خودکشی در میان افرادی که دارای اختلالات رفتاری یا اضطرابی بودند، بیشتر بود.

بین سال‌های 2000 و 2020، مرگ‌های ناشی از خودکشی تقریباً 1 تا 2 درصد از کل مرگ‌ها در کانادا را تشکیل می‌داد. نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان مهاجران، نصف جمعیت متولد کانادا بود.

در میان مهاجران 15 ساله و بالاتر، مرگ بر اثر خودکشی:
– در میان متولدین اروپای غربی 2.1 برابر بیشتر از کل جمعیت مهاجر است
– در مردان 2.7 برابر بیشتر از زنان است
– در افراد کم درآمد 1.3 برابر بیشتر از افراد پردرآمدرتر است.

مهاجران کانادا چقدر خودکشی می‌کنند یا به خودکشی فکر می‌کنند؟


تماس با ما
قصد مهاجرت دارید؟
چنانچه به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید ما روش های زیادی برای ارتباط داریم...!
  • سرعت در پاسخگویی
  • ساده تر از ساده
اینجارو بزنید

دیدگاهتان را بنویسید