استارت آپ

برنامه ویزای شروع کار در کانادا (Start-Up Visa Program) با دستورالعمل وزارتخانه در آوریل ۲۰۱۳ به عنوان یک پروژه آزمایشی معرفی و در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۸ دائمی شد.

برنامه ویزای شروع کار در کانادا، به کارآفرینان واجد شرایط، اقامت دائم کانادا را اعطا می کند. هدف این برنامه استخدام کارآفرینان نوآور به کانادا، پیوند آنها با تجارت بخش خصوصی، (گروه های سرمایه گذاری معتبر، صندوق های سرمایه گذاری یا اینکوباتورهای (incubators) تجارتی) و سهولت در تاسیس تجارت در کانادا می باشد.

نمایندگان موفق یک نامه حمایتی از نهاد دولتی مشخص دریافت خواهند کرد ( از طرف گروه های سرمایه گذاری معتبر، صندوق های سرمایه گذاری یا اینکوباتورهای (incubators) تجارتی). این نهاد دولتی مشخص در درجه اول مسئولیت تعیین مجوز تجارت مورد نظر متقاضی و ارائه یک پروژه تایید شده توسط یک گواهی تعهد را بر عهده دارد که باید آن را به مقامات مهاجرتی نشان دهد. درخواست ها یا تایید می شوند یا رد خواهند شد.

درخواست کنندگان برنامه ویزای شروع کار در کانادا، باید چهار نیاز اصلی زیر را رعایت کنند:

  • داشتن شرایط مناسب تجاری
  • دریافت تعهد از یک نهاد مشخص در قالب یک گواهی تعهد و نامه حمایتی
  • داشتن صندوق های قابل انتقال، قابل دسترس و بدون مانع
  • نشان دادن مهارت کافی در زبان انگلیسی یا فرانسوی از طریق آزمون های استاندارد (معیار زبان کانادایی سطح ۵)

تعهد مورد نیاز از یک نهاد مشخص باید معیارهای زیر را داشته باشد:

یک گروه سرمایه گذاری معتبر مشخص باید آن را تایید کند که شما حداقل در حال سرمایه گذاری ۷۵,۰۰۰ CAD$ در تجارت خود هستید یا چندین گروه تعهدات شما را تایید کنند که در مجموع باید سرمایه گذاری شما به میزان ۷۵,۰۰۰ CAD$ برسد.

یا یک صندوق سرمایه گذاری مشخص باید آن را تایید کند که شما حداقل در حال سرمایه گذاری ۲۰۰,۰۰۰ CAD$ در تجارت خود هستید یا چندین صندوق سرمایه گذاری ب تعهدات شما را تایید کنند که در مجموع باید سرمایه گذاری شما به میزان ۲۰۰,۰۰۰ CAD$ برسد.

یا یک اینکوباتور تجاری مشخص باید تایید کند که در حال قبول کردن درخواست برنامه تجارت اینکوباتور شما می باشد.

در صورت واجد شرایط بودن، زمانی که تعهد تجارت تعیین شده، تایید شد، باید در تجارت کانادا ثبت نام و به آن بپیوندید و :

متقاضی دارای حداقل ۱۰% حق رای در شرکت می باشد.

در شرکت هیچ شخص دیگری حق رای بیشتر از ۵۰% ندارد.

حداکثر پنج متقاضی ممکن است به درخواست خود برای اقامت دائم به وسیله این سرمایه گذاری برسند. بنابراین متقاضیان خاصی ممکن است برای این تجارت نامزد شوند. اگر هر کدام از متقاضیان اصلی درخواست خود را پس بگیرند یا بنا به هر دلیلی آنها پذیرفته نشوند، درخواست همه متقاضیان دیگر در این سرمایه گذاری فسخ می گردد.

متقاضیانی که گواهی تعهد از یک نهاد مشخص را داشته اند و کسانی که مایل هستند تا در زمینه تجارتی در حین زمانی که در خواست اقامت دائم آنها در حال پردازش است، کار کنند، ممکن است برای اجازه انجام کار درخواست بدهند و این در صورتی است که نهاد مشخص از چنین درخواست هایی حمایت کند.

برنامه ویزای شروع کار در کانادا برای متقاضیانی که قصد اقامت در ایالت کِبک را دارند، اعمال نمی شود.

استارت آپ

صندوق های سرمایه گذاری مشخص حمایت کننده از برنامه ویزای شروع کار در کانادا

BDC Venture Capital Celtic House Venture Partners
Extreme Venture Partners LLP Golden Venture Partners Fund, LP
Impression Ventures Information Venture Partners Management Inc
Innovation Platform Capital International LP iNovia Capital Inc
Lumira Capital (Nova Scotia Innovation Corporation (o/a Innovacorp)
OMERS Ventures Management Inc Pangaea Ventures Ltd
PRIVEQ Capital Funds Real Ventures
ScaleUp Venture Partners Inc Top Renergy Inc
Vanedge Capital Limited Partnership Version One Ventures
Westcap Management Ltd Yaletown Venture Partners Inc

گروه های سرمایه گذاری معتبر مشخص حمایت کننده از برنامه ویزای شروع کار در کانادا

Canadian International Angel Investors Ekagrata Inc
Golden Triangle Angel Network Oak Mason Investments Inc
Southwestern Ontario Angel Network Southwestern Ontario Angel Group
TenX Angel Investors Inc York angel Investors Inc

اینکوباتور های تجاری مشخص حمایت کننده از برنامه ویزای شروع کار در کانادا

Alacrity Foundation Alberta Agriculture and Forestry
Agrivalue Processing Business Incubator Food Processing Development Centre
Biomedical Commercialization Canada Inc. (operating as Manitoba Technology Accelerator)
Calgary Technologies Inc Communitech
Creative Destruction Lab Empowered Startups Ltd
Extreme Innovations Genesis Centre
Highline BETA Inc Innovacorp
Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara Invest Ottawa
Knowledge Park o/a Planet Hatch Launch Academy
LaunchPad PEI Inc NEXT Canada
Real Investment Fund III L.P. o/a FounderFuel Ryerson Futures Inc
Spark Commercialization and Innovation Centre Spring Activator
The DMZ at Ryerson University TSRV Canada Inc. (operating as Techstars Canada)
Waterloo Accelerator Centre York Entrepreneurship Development Institute

مراحل فرایند پذیرفته شدن برنامه ویزای استارت آپ

به محض قبول شدن در اینکوباتور تجاری، متقاضی برای ویزای استارت آپ، فرایند زیر را طی خواهد کرد:

  • متقاضیان یک گواهی کامل از اینکیوباتر دریافت میکنند.
  • اخذ نامه حمایتی از شرکت های اینکوباتور.
  • سپس درخواست متقاضیان به اداره مهاجرت کانادا ارسال میشود.
  • در انتها، متقاضیان ویزای خود و خانواده خود را دریافت خواهند کرد.

زمان بررسی فرایند ویزای استارت آپ شما

زمان بررسی کامل پرونده در اداره مهاجرت کانادا ماکزیمم ۱۸ ماه اعلام شده است که در مقایسه با سایر برنامه های مهاجرتی بسیار کوتاه است.

نظرات بسته شده است