۲ آذر ۱۴۰۱

اتفاقی نادر و عجیب: یک پسربچه هندی با گاز گرفتن مار کبرا، آن را کشت!

اتفاقی خیلی عجیب افتاده است; یک پسربچه هندی با گاز گرفتن مار کبرا، آن را کشت! این کودک 8 ساله هندی شانس آورد که نیش مار غیر‌سمی بود و زنده ماند، اما کبرا آن‌قدرها خوش‌شانس نبود. یک مار سمی که یک پسربچه را در هند نیش زده بود، توسط خود این پسربچه گاز گرفته شد؛…