مهاجرت به کانادا از طریق برنامه خود اشتغالی فدرال

برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا مناسب هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزانی می باشد که بتوانند اثبات نمایند قادر به کسب درآمد در زمینه فعالیت خود در کانادا نیز میباشند.

ورزشکاران، هنرمندان، مترجمان، عکاسان حرفه ای، کشاورزان مثالهائی از جمله موارد مورد قبول هستند. از مزایای این برنامه عدم نیاز به ارائه مدرک زبان انگلیسی در سطح پیشرفته و نیز کوتاه بودن مدت زمان بررسی مدارک میباشد.

در این برنامه متقاضی از جهت موارد ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
  • سن
  • سابقه کار
  • دانش زبان ( در حد CLB 5)
  • تحصیلات
  • انطباق پذیری

 

دیدگاهتان را بنویسید