کم درآمدترین خانواده‌های کانادایی در سال 2022 به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند.

هرچه درآمد یک فرد بیشتر باشد، کمتر بابت افزایش هزینه‌های روزمره نگران می‌شود.

در سال 2019، از هر 7 کانادایی، یک نفر در رده‌ی کم‌درآمدترین مشاغل قرار داشت.

15 درصد زنان و 13 درصد مردان در خانواده‌هایی با کمترین درآمد زندگی می کنند. زندگی در خانواده‌ای با درآمد پایین در افراد زیر فراوان‌تر بود:
– افراد 15 تا 24 ساله (16%) و 65 سال به بالا (17%)
– تک والدها (32%)
– افراد جدا شده (25%)، مطلقه (30%) یا بیوه (27%)
– افرادی که کمتر از دیپلم دبیرستان دارند (24%)
– بومیان (23%)
– مهاجران جدید (24%)

تاثیر افزایش قیمت‌ها بر کانادایی‌هایی که کمترین درآمد را دارند


تماس با ما
قصد مهاجرت دارید؟
چنانچه به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید ما روش های زیادی برای ارتباط داریم...!
  • سرعت در پاسخگویی
  • ساده تر از ساده
اینجارو بزنید

دیدگاهتان را بنویسید