کارگران اعتصابی GO Transit از کارفرمای خود می خواهند که امروز به میز مذاکره بازگردد.

اتحادیه ای که نماینده کارگران است می گوید مترولینکس با پیشنهاد ملاقات روز جمعه برای کار بر روی قراردادی برای 2200 کارگر اعتصابی، از جمله رانندگان اتوبوس و خدمه ایستگاه، تماس گرفت.

اتحادیه می گوید که آماده است تا امروز این مذاکرات را از سر بگیرد زیرا به دنبال حمایت های کتبی در برابر قرارداد با کارگران خارجی و تعهد به استخدام کارمندان تمام وقت بیشتر است.

این مذاکره برای اعتصابی است که از دوشنبه آغاز شد.

مترولینکس دیروز گفت از بازگشت اتحادیه به مذاکرات در روز جمعه خوشحال است و همچنان امیدوار است توافقی حاصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید