بر اساس Numbeo بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی هزینه زندگی در جهان، مینگین هزینه­ های ماهانه برای یک فرد مجرد در سراسر کانادا بدون احتساب اجاره بها 1220.37 دلار میباشد.

با این حال، هزینه زندگی در برخی از بزرگترین شهرهای کانادا در مقایسه با میانگین ملی بسیار بالاتر است.

هزینه زندگی برای افراد مجرد در تورنتو

متوسط هزینه­ های ماهانه یک فرد مجرد در تورنتو بدون احتساب اجاره بها 1،366 دلار است.

با احتساب میانگین اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه این مقدار به 3،705 دلار در ماه میرسد.

صرف غذا در یک رستوران میان رده برای دو نفر: 115 دلار
هزینه ماهیانه حمل و نقل: 156 دلار
خدمات شهری (هزینه برق، گاز، آب و غیره): 173.90 دلار
هزینه ماهیانه باشگاه بدنسازی: 62.26 دلار
اینترنت: 74.91 دلار

هزینه زندگی برای افراد مجرد در مونترال

متوسط هزینه­ های ماهانه یک فرد مجرد در مونترال بدون احتساب اجاره بها حدود 1158.44 دلار است.

با احتساب میانگین اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه این مقدار به 2565.32 دلار در ماه میرسد.

صرف غذا در یک رستوران میان رده برای دو نفر: 90 دلار
هزینه ماهیانه حمل و نقل: 94 دلار
خدمات شهری (هزینه برق، گاز، آب و غیره): 108.06 دلار
هزینه ماهیانه باشگاه بدنسازی: 40.04 دلار
اینترنت: 64.17 دلار

هزینه زندگی برای افراد مجرد در ونکوور

متوسط هزینه­ های ماهانه یک فرد مجرد در ونکوور بدون احتساب اجاره بها حدود 1323.87 دلار است.

با احتساب میانگین اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه این رقم به 3755.60 دلار در ماه میرسد.

صرف غذا در یک رستوران میان رده برای دو نفر: 110 دلار
هزینه ماهیانه حمل و نقل: 127 دلار
خدمات شهری (هزینه برق، گاز، آب و غیره): 120.68 دلار
هزینه ماهیانه باشگاه بدنسازی: 63.34 دلار
اینترنت: 84.93 دلار

هزینه زندگی برای افراد مجرد در کلگری

متوسط هزینه­ های ماهانه یک فرد مجرد در کلگری بدون احتساب اجاره بها حدود 1351.77 دلار است.

با احتساب میانگین اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه این رقم به 2866.80 دلار در ماه میرسد.

صرف غذا در یک رستوران میان رده برای دو نفر: 95 دلار
هزینه ماهیانه حمل و نقل: 112 دلار
خدمات شهری (هزینه برق، گاز، آب و غیره): 253.10 دلار
هزینه ماهیانه باشگاه بدنسازی: 80.47 دلار
اینترنت: 87.68 دلار

دیدگاهتان را بنویسید