شهرداری تورنتو الزامات واکسیناسیون کووید را لغو می‌کند و قصد دارد به کارکنان اتحادیه که هنوز واکسینه نشده‌اند یا وضعیت واکسیناسیون غیر مشخص دارند، پیشنهاد برگشت به کار را بدهد.

طبق متن منتشر‌شده از ابتدای دسامبر سیاست واکسیناسیون به روزرسانی خواهد شد تا دیگر واکسینه شدن برای کارکنان شهرداری، داوطلبان و قراردادی‌ها ضروری نباشد.

با توجه به اینکه بیش از ۹۰٪ مردم و ۹۹٪ کارکنان شهرداری حداقل دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، دستورالعمل بهداشت عمومی دیگر از واکسیناسیون اجباری حمایت نمی‌کند.

با این وجود شهرداری کارکنان خود را تشویق می‌کند که دو دوز واکسن به‌ویژه دوز تقویتی پاییز را دریافت کنند.

بر اساس مذاکراتی که با اتحادیه‌ها صورت گرفته حدود ۳۵۰ نفر از کارکنان اتحادیه که واکسینه نشده با وضعیت واکسیناسیون غیرمشخص دارند می‌توانند به کار بازگردند. بنابراین کارکنانی که در مرخصی بدون حقوق هستند می‌توانند از اول دسامبر به محل کار خود بازگردند.

 


تماس با ما
قصد مهاجرت دارید؟
چنانچه به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید ما روش های زیادی برای ارتباط داریم...!
  • سرعت در پاسخگویی
  • ساده تر از ساده
اینجارو بزنید

دیدگاهتان را بنویسید