در سال 2016، 70 درصد مربیان خانگی و 78 درصد مربیان خارج از خانه، سفیدپوست بودند. بیش از 95 درصد مربیان خانگی را زنان تشکیل می‌دهند اما تعداد مربیان مرد در مهدها و مراکز مراقبتی بیشتر است.

بیشتر مربیان، فیلیپینی هستند. پس از مربیان سفیدپوستان، مربیان و پرستاران آسیای جنوبی و سیاهپوست فراوان‌تر هستند.

62 درصد از کسانی که در سال 2011 به عنوان مربی یا دستیار دوران کودکی کار می کردند، پس از پنج سال همچنان همین شغل را داشتند.

تنوع/ثبات مربیان پیش دبستانی و پرستاران خانگی کودکان در کانادا

 


تماس با ما
قصد مهاجرت دارید؟
چنانچه به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید ما روش های زیادی برای ارتباط داریم...!
  • سرعت در پاسخگویی
  • ساده تر از ساده
اینجارو بزنید

دیدگاهتان را بنویسید