مواردی که مأموران مهاجرتی هنگام رسیدگی به چنین درخواست‌هایی و برای نتیجه‌گیری در مورد تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی قابل توجه اشتغال فرد در کانادا، به آن توجه می‌کنند:

? پیشینه تحصیلی (مدارک تحصیلی و گواهینامه‌ها)

? سابقه کار تمام‌وقت و قابل توجه در شغل درخواستی

? افتخارات و جوایز

? عضویت در نهادهای عالی‌رتبه مرتبط با شغل مورد نظر

? قضاوت و انتقاد فرد از فعالیت دیگران در حیطه تخصصی خود

? فعالیت‌های علمی و پژوهشی فرد در حیطه تخصصی خود

? کتاب‌های چاپ شده توسط فرد در زمینه علمی و کاری تخصص وی

? مدیریت فرد در سازمان‌های شناخته شده

دیدگاهتان را بنویسید