مواردی که مأموران مهاجرتی هنگام رسیدگی به چنین درخواست‌هایی و برای نتیجه‌گیری در مورد تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی قابل توجه اشتغال فرد در کانادا، به آن توجه می‌کنند:

🔸 پیشینه تحصیلی (مدارک تحصیلی و گواهینامه‌ها)

🔸 سابقه کار تمام‌وقت و قابل توجه در شغل درخواستی

🔸 افتخارات و جوایز

🔸 عضویت در نهادهای عالی‌رتبه مرتبط با شغل مورد نظر

🔸 قضاوت و انتقاد فرد از فعالیت دیگران در حیطه تخصصی خود

🔸 فعالیت‌های علمی و پژوهشی فرد در حیطه تخصصی خود

🔸 کتاب‌های چاپ شده توسط فرد در زمینه علمی و کاری تخصص وی

🔸 مدیریت فرد در سازمان‌های شناخته شده

دیدگاهتان را بنویسید