حداقل دستمزد جدید در کبک اکنون به 15.25 دلار رسیده است که نسبت به حداقل دستمزد قبلی 14.25 دلار یک دلار افزایش یافته است.

افزایش حداقل دستمزد 14.25 دلاری، بیشترین درصد افزایش استان از سال 1995 است.

حداقل دستمزد در کبک برای کارگرانی که انعام می‌گیرند نیز 80 درصد در ساعت افزایش می‌یابد، از 11.40 دلار به 12.20 دلار در ساعت.

علاوه بر این، حداقل دستمزد جدید در کبک برای جمع کنندگان توت فرنگی 1.21 دلار به ازای هر کیلوگرم و 4.53 دلار به ازای هر کیلوگرم برای برداشت کنندگان تمشک خواهد بود.

به گفته وزارت کار، این افزایش به حدود 300000 کارمند کمک خواهد کرد.

با این حال، برخی از سازمان های مبارزه با فقر می‌گویند که با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، این افزایش هنوز برای تامین نیازهای اولیه مانند سرپناه و غذا کافی نیست.

به گفته ویرجینی لاریویر، سخنگوی کبک برای یک کبک بدون فقر، این افزایش با توجه به تورم افسارگسیخته کافی نیست.


تماس با ما
قصد مهاجرت دارید؟
چنانچه به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید ما روش های زیادی برای ارتباط داریم...!
  • سرعت در پاسخگویی
  • ساده تر از ساده
اینجارو بزنید

دیدگاهتان را بنویسید