صفحه اصلی > اخبار مسکن کانادا : مهاجران در معرض ریسک بازار مسکن

مهاجران در معرض ریسک بازار مسکن

براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان آمار کانادا در روز سه شنبه 16 آوریل , دارائی کسب شده از املاک مهاجران کانادا را از کانادائی هایی که در این کشور متولد شده اند ثروتمندتر میکند. تازه واردین به کشور در مقایسه با کانادائی ها در بخش املاک بدهی بیشتری به بانکها دارند اما از طرف دیگر این خانواده های مهاجر ثروتمند تر از کانادائی ها هستند.

این گزارش نشان میدهد که خانواده های مهاجر استقراریافته در کانادا با متوسط دارائی حدود 1.06 میلیون دلار در سال 2016 کمی از خانواده های کانادائی (متولد شده در این کشور) ثروتمندتر هستند. این سازمان خانوده های استقراریافته را به این صورت تعریف کرده که فرد درآمدزای اصلی در خانواده بین 45 الی 64 سال سن داشته و حداقل برای 20 سال در کانادا ساکن بوده است.

در مقایسه , یک خانواده کانادائی که درآمدزای اصلی آن بین 45 تا 64 سال سن دارد متوسط دارائی خالص اش 979000 دلار میباشد. منظور از دارائی خالص ارزش کل دارائی فرد به انضمام املاک بعد از کسر بدهی ها است.

کانادائی های متولد شده در این کشور شاهد آن بودند که ثروت آنها بین سالهای 1999 الی 2016 88.6 درصد رشد داشته در حالی که این رشد برای مهاجران در زمان مشابه 69.6 درصد بوده است.

مهاجران بیشتر در معرض ریسک بازار مسکن هستند.

بیشترین سهم این رشد دارائی از افزایش قیمت مسکن و رشد ارزش طرحهای بازنشستگی بوده است. اما مطالعات نشان میدهد که دارائی کسب شده در خانواده های مهاجر بیشتر از گروه دیگر متکی به بازار املاک بوده است. برای مهاجران 69 ذرصد رشد ثروت آنها بین سالهای 1999 تا 2016 از بازار املاک کسب شده و برای غیر مهاجران تنها 39 درصد این رشد ازاین محل بوده است.

این تمرکز بر املاک بدین معنی است که مهاجران در مقایسه با کانادائی ها بدهی بیشتری در خصوص وام مسکن به بانکها دارند و در نتیجه ریسک بزرگتری را نیز تقبل میکنند. بدهی خانواده های کانادائی که فرد درآمدزای اصلی خانواده 45-64 سال سن دارد بطور متوسط 137 درصد کل درآمد خانواده درسال 2016 بوده است در حالی که این نسبت در خانواده های مهاجر 217 درصد میباشد.

اما نکته جالب این است که علیرغم بدهی بیشتر ؛ هیچ گونه نشانه ای از اینکه این مهاجران در مدیریت بدهی خود دچار مشکل هستند دیده نمیشود. سازمان آمار کانادا اعلام کرده” در مطالعات مدرکی دال بر اینکه مهاجران برای پرداخت وام خود دچار مشکل هستند وجود ندارد .آنها برای پرداخت وام از پس انداز بازنشستگی خود استفاده نمیکنند و ماهانه در مقایسه با کانادائی ها بخش بزرگتری از بدهی کردیت کارتهای خود را تسویه میکنند ”

Newcomers to the country are carrying more debt on real estate than their Canadian-born counterparts.But the upside is that immigrant families have also accumulated more wealth, according to data released by Statistics Canada on Tuesday.

The agency’s report, “The Wealth of Immigrant Families in Canada,” found that “established” immigrants are slightly wealthier than Canadian-born households, with an average net worth of $1.06 million in 2016.

StatCan defined “established immigrant family” as one where the major earner is 45 to 64 years old and has been in Canada for at least 20 years.

By comparison, a household with a Canadian-born major earner aged 45 to 64 had an average net worth of $979,000. Net worth is the value of all of a person’s assets, including their house, minus debts.

Canadian-born households saw their wealth rise by 88.6 per cent between 1999 and 2016, the study found, while established immigrant households saw their wealth grow by 69.6 per cent in that time.

Immigrants more exposed to housing market risk

Most of the wealth growth came from an increase in house prices and growth in the value of retirement pension plans. But the study found immigrant families are far more reliant on real estate than other families for wealth gains.

For established immigrant families, 69 per cent of wealth growth between 1999 and 2016 came from real estate. For non-immigrant families, only 39 per cent came from real estate.

This focus on real estate means immigrant families are also carrying more mortgage debt than others, potentially putting them at greater risk in the event of a debt crisis.

Non-immigrant families with a major earner aged 45 to 64 had, on average, debt equal to 137 per cent of household income in 2016. For immigrant families, the ratio is a much higher 217 per cent.

But despite the heavier debt loads, immigrant families aren’t showing signs that they are struggling to manage their debts to any greater degree than others, StatCan noted.

“The study finds no evidence that immigrant families use payday loans, withdraw money from registered retirement savings plans or pay off only part of their monthly credit card balances to a greater extent than Canadian-born families of similar age do,” the report stated.

گروه خبری

پست های مرتبط

کاهش قیمت مسکن در بحبوحه افزایش ناگهانی عرضه

بانک تی دی در تحلیل خود از بازار مسکن، پیش بینی کرده…

دیدگاهتان را بنویسید