برنامه اکسپرس انتری در نظر دارد که نیروهای متخصصی که در شرایط فعلی مورد نیاز بازار کانادا هستند را در تغییرات جدید هدف قرار دهد تا با این شیوه نیاز این بازار و همچنین نیاز به مهاجرین فرانسه زبان را تامین کند.

کانادا قصد دارد از طریق این سیستم تا پایان سال 2022 تعداد 55900 نفر را برای دریافت اقامت دایم دعوت نماید که این رقم تا پایان سال 2024 به تعداد 111500 افزایش خواهد یافت.

با اعمال این تغییرات اداره مهاجرت قادرخواهد بود به شکل موثرتری تقاضاها را بررسی نماید و هدف نهایی آن است که زمان بررسی پرونده های این برنامه ۶ ماه باشد.

تغییرات مربوط به اکسپرس انتری در سال 2023

در نتیجه این تغییرات اداره مهاجرت انتخاب افراد را در این برنامه بر اساس مهارتهای خاص و رشته های کاری مشخصی بررسی مینماید و صرفا به سیستم امتیاز دهی قبلی اکتفا نخواهد کرد.

این تغییرات با هدف مشارکت هر چه بیشتر مهاجرین در بازار کار اعمال میشود تا شانس موفقیت تازه واردین را بعد از ورود به کانادا افزایش دهد.
هنوز لیست مشاغلی که بالاترین تقاضا را دراین سیستم خواهند داشت اعلام نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید