صفحه اصلی > اطلاعات عمومی کانادا و مربوط به مهاجرت کانادا : ازدواج نیابتی برای کفالت همسر

ازدواج نیابتی برای کفالت همسر

ازدواج نیابتی برای کفالت همسر

کانادا از سال 2015 به بعد ازدواج غیر حضوری را به رسمیت نشناخته است و چنین ازدواجی برای اقدام جهت اسپانسری همسر مورد تایید اداره مهاجرت نمی باشد. این بدین معناست که هر دو طرف میباید در مراسم ازدواج حضور فیزیکی داشته باشند. بنابراین چنانچه بهردلیلی امکان حضور در مراسم ازدواج خود را ندارید به این نکته توجه داشته باشید که در آینده از طریق روش اسپانسرشیپی همسر نمیتوانید اقدام نمایید. به چنین ازدواجی که یکی از طرفین یا هر دو در مراسم حضور فیزیکی ندارد و ازدواج از طریق وکیل و نماینده آنها صورت میپذیرد پروکسی مریج میگویند.

بنابراین در شرایطی که امکان تامین مدارک مورد نظر به جهت اقدام از طریق اسپانسرشیپی همسر را ندارید ممکن است بتوانید بعنوان Common Law Partner اقدام نمایید البته چنانچه مدارکی دال بر اثبات زندگی مشترک برای حداقل مدت 12 ماه متوالی داشته باشید.

البته در شرایطی با توجه به شرایط و مدارک موجود ممکن است بتوان تقاضاهای اسپانسرشیپی همسر را که از طریق برنامه و روال معمول قابل ارایه نیستند از طریق برنامه بشردوستانه H & C پیش برد

در خصوص اسپانسرشیپی همسرباید توجه داشته باشید که :

  • اسپانسر میباید دارای اقامت یا سیتیزن شیپی باشد
  • هر دو طرف باید حداقل 18 سال داشته باشند
  • هیچکدام از طرفین نباید در زندان بوده ‌- دارای محکومیت کیفری باشند و یا اعلام ورشکستگی نموده باشند
  • و در آخراسپانسر نمیتواند ظرف مدت 5 سال از تاریخ تقاضا پرونده مشابهی ارایه کرده باشد

همچنین می توانید مطالعه کنید :‌

اسپانسرشیپ همسر و فرزندان

اسپانسرشیپ والدین

گروه خبری

پست های مرتبط

نحوه ایجاد پروفایل اکسپرس اینتری آنلاین

پروفایل های اکسپرس انتری آنلاین به دولت کانادا امکان می دهد ارزیابی…

۱۰ علت اصلی پذیرفته نشدن درخواست شهروندی کانادا

پس از به دست آوردن اقامت دائم در کانادا، باید به مدت…

سخنان ترودو در مورد پذیرش مهاجران جدید

ترودو در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره بازنگری دولت فدرال در…

دیدگاهتان را بنویسید