با توجه به گزارش تازه‌ای از سازمان بهداشت جهانی، مصرف دخانیات به طور گسترده در کانادا و در سطح جهان به کاهش ادامه دارد. آمارها نشان می‌دهد که تقریباً یک نفر از هر پنج بزرگسال جهانی در سال 2022 تنباکو مصرف کرده‌اند، که نسبت به سال 2000 (که یک نفر از هر سه نفر) کاهش یافته است.

در کانادا، میزان مصرف دخانیات از 28.3 درصد بزرگسالان در سال 2000 به 11.4 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه نشان‌دهنده پیشرفت‌های مثبت در کنترل مصرف دخانیات در این کشور است.

دکتر رودیگر کرچ، مدیر دپارتمان ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت، در یک بیانیه اظهار داشت: «پیشرفت‌های خوبی در کنترل دخانیات در چند سال اخیر داشته‌ایم، اما هنوز زمان زیادی تا بهبود کامل وضعیت باقی‌مانده است.»

با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت، منطقه جنوب شرق آسیا با 26.5 درصد بزرگسالان، بالاترین نرخ مصرف دخانیات را دارد، و اروپا با 25.3 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین، گزارش به این نکته اشاره دارد که مصرف دخانیات در زنان اروپایی بیش از دو برابر میانگین جهانی است. در حال حاضر، 82 درصد از 1.25 میلیارد مصرف‌کننده دخانیات جهان مردان هستند.

گزارش بیان می‌کند: «بیشترین تعداد زنان سیگاری در منطقه اروپا زندگی می‌کنند و بیش از 40 درصد از کل زنان سیگاری در جهان را تشکیل می‌دهند.»

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر تقریباً 3.7 میلیون نفر از جمله 2.2 میلیون مرد و 1.5 میلیون زن در کانادا از تنباکو و دخانیات استفاده می‌کنند.

به منظور پیشگیری از مصرف دخانیات در کانادا، قوانین جدیدی از امسال اجرایی می‌شوند، از جمله اعمال هشدارهای بهداشتی روی هر نخ سیگار. این تدابیر مهم به منظور بهبود وضعیت سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات در این کشور اتخاذ شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید