شرایط تولد فرزند در کانادا

شرایط تولد فرزند در کانادا

بیشتر کشورهای جهان برای اعطای تابعیت به کودکان خارجی متولد شده در این کشورها بر اساس دو قانون خون و خاک عمل می کنند. بر طبق قانون خون اگر کودکی در یک کشور خارجی از پدر و مادری متولد شود که دارای تابعیت آن کشور باشند، تابعیت آن کشور به کودک متولد شده اعطا می شود.بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از قانون خون تبعیت می کنند.

بر طبق قانون خاک اگر کودکی در خاک یک کشور خارجی متولد شود، تابعیت آن کشور به کودک متولد شده اعطا می شود، صرف نظر از اینکه پدر و مادر کودک دارای چه تابعیتی باشند.

شرایط تولد فرزند در کانادا و سیستم اعطای تابعیت کشور کانادا بر اساس قانون خون و قانون خاک می باشد. اگر پدر یا مادر یا هر دو والدین کودک متولد شده در خاک کانادا دارای تابعیت کانادا باشند، این کودک تابعیت کانادا را دریافت می کند. بر اساس شرایط تولد فرزند در کانادا، کودکان متولد شده در خاک کانادا صرف نظر از تابعیت پدر و مادرشان تابعیت کانادا را اخذ می کنند.

پدر و مادر کودکی که در کانادا متولد شده است اگر دارای تابعیت کانادا نباشند، می توانند پس از رسیدن فرزندشان به 18 سالگی مجوز اقامت این کشور را دریافت کنند. بر اساس قوانین اعطای تابعیت کانادا و شرایط اقامت کانادا در سال 2022 و شرایط تولد فرزند در کانادا اعطای تابعیت کودک خارجی متولد شده در این کشور بر اساس قانون خاک و خون می باشد.

در سال های گذشته والدین می توانستند با توجه به تولد فرزند در کانادا برای خود نیز تابعیت کانادا را دریافت کنند. اما در حال حاضر بر اساس قوانین و شرایط فرزند در کانادا والدین برای اخذ تابعیت و شهروندی کانادا باید مواردی از قوانین این کشور را رعایت کنند. برخی از قوانین و شرایط تولد فرزند در کانادا عبارت است از:

 • متقاضیان با قصد مهاجرت به کانادا از طریق دارا بودن شرایط تولد فرزند در کانادا باید بدانند که اخذ مجوز شهروندی کانادا برای کودک آن ها از طریق تولد در این کشور برای آن ها اهداف اقامتی و شهروندی کانادا را در پی ندارد.
 • پدر و مادری که فرزند آن ها در خاک کانادا متولد می شود، نمی توانند تابعیت کانادا را دریافت کنند. فرزند آن ها که به سن ۱۸ سالگی رسید، اگر آنها در کانادا اقامت داشته باشند، این فرزند می تواند حامی پدر و مادر شود و در این صورت پدر و مادر می توانند اقامت کانادا را دریافت کنند.
 • تولد کودک در کانادا صرفا دارای مزایای اقامتی برای فرزند است و والدین کودک نمی توانند تابعیت کانادا را از طریق تابعیت فرزند خود دریافت کنند. اما با رسیدن کودک به 18 سالگی والدین می توانند از طریق حمایت فرزندشان برای اخذ تابعیت کانادا اقدام کنند.
 • اگر والدین فرزند متولد شده در کانادا دارای حق شهروندی و تابعیت کشور کانادا باشند، کودک نیز شهروندی و تابعیت این کشور را دریافت خواهد کرد.
 • اگر والدین فرزند متولد شده در کانادا فاقد تابعیت و شهروندی کانادا باشند و فقط در کانادا زندگی کنند، کودک می تواند تابعیت کانادا را دریافت کند.
 • اگر شهروند و تبعه کانادا با یک زن خارجی ازدواج کند، فرزند متولد شده از این زوج در خاک کانادا تابعیت کانادا را دریافت می کند.
 • اگر شهروند و تبعه کانادا با یک زن خارجی ازدواج کند و فرزند آن ها در خارج از کشور کانادا متولد شده باشد، این کودک تابعیت را دریافت خواهد کرد.
 • اگر فرزند دارای مادر شهروند کانادا باشد و در کانادا متولد شود، این فرزند تابعیت کانادا را دریافت می کند، اگر این فرزند در خارج از کشور کانادا متولد شود، این تابعیت را دریافت می کند.
 • اگر فرزند متولد شده در خاک کانادا از والدینی باشد که فاقد تابعیت کانادا باشد، این کودک تابعیت کانادا را صرف نظر از تابعیت والدین خود دریافت می کند.
 • اگر مادر فرزند دارای تابعیت و شهروندی کانادا باشد و پدر تابعیت یک کشور دیگر را داشته باشد و فرزند در خاک کانادا متولد شود، فرزند تابعیت پدر و مادر خود را دریافت می کند.
 • فرزند متولد شده در خاک کانادا از والدین کانادایی به طور ارثی تابعیت والدین خود را دریافت می کند.
 • فرزند متولد شده از پدر و مادر دارای تابعیت ایران تابعیت و شهروندی کانادا را دریافت خواهد کرد، حتی اگر پدر و مادر این فرزند با ویزای توریستی به کانادا سفر کرده باشند.

گروه خبری

پست های مرتبط

نحوه ایجاد پروفایل اکسپرس اینتری آنلاین

پروفایل های اکسپرس انتری آنلاین به دولت کانادا امکان می دهد ارزیابی…

۱۰ علت اصلی پذیرفته نشدن درخواست شهروندی کانادا

پس از به دست آوردن اقامت دائم در کانادا، باید به مدت…

سخنان ترودو در مورد پذیرش مهاجران جدید

ترودو در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره بازنگری دولت فدرال در…

دیدگاهتان را بنویسید