بر اساس نظرسنجی اخیر انجمن پرستاران تحت نظارت منیتوبا، پرستاران منیتوبا، نسبت به آینده کاری خود احساس بدی دارند.

جویس کریستیانسون، مدیر اجرایی ARNM گفت: «ما از پرستاران در سراسر استان پرسیدیم که آیا فکر می‌کنند پرستار بودن در پنج سال آینده آسان‌تر یا سخت‌تر خواهد بود؟! و بیش از 80 درصد از پرستاران انتظار دارند که در آینده نزدیک پرستاری در منیتوبا تا حدودی یا به طور قابل توجهی سخت تر خواهد بود.

در این نظرسنجی از پرستاران پرسیده شد که آنها در این استان چه اولویت هایی فوری برای بهبود حرفه پرستاری و سیستم مراقبت های بهداشتی دارند؟

کریستیانسون افزود :

همه شواهدی که ما دریافت کردیم نشان می‌دهد که پرستاران فقط بیش از حد کار نمی‌کنند، بلکه نگران این هستند که سیستمی که در آن کار می‌کنند خراب شده و ارائه مراقبت به بیماران در همه بخش‌های مراقبت را برایشان دشوارتر می‌کند.

این انجمن از استان می‌خواهد تا جزئیات بیشتری در مورد برنامه‌های استخدام و نگهداری پرستارانی که هفته گذشته توسط وزیر بهداشت مورد کنایه قرار گرفت، به اشتراک بگذارد.


تماس با ما
قصد مهاجرت دارید؟
چنانچه به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید ما روش های زیادی برای ارتباط داریم...!
  • سرعت در پاسخگویی
  • ساده تر از ساده
اینجارو بزنید

دیدگاهتان را بنویسید