1- شاید نتوانید کارفرمایی پیدا کنید که بتواند در کنار تحصیل، برایتان شرایط کاری فراهم کند.

2- ممکن است تمام وقتتان صرف تحصیل شود و وقت آزادی برای اشتغال نداشته باشید.

3- درامدهای مشاغل پاره وقت حین تحصیل هزینه های تحصیلی و امرار معاش را پوشش نمی دهد.

4- انواع بورس ها و کمک هزینه های مالی ویژه دانشجویان بین المللی ممکن است جوابگوی کلیه مخارج شما نشود لذا توصیه می گردد برای کسب اطلاعات بیشتر از دانشگاه مربوطه سوال کنید.

5- علاوه بر دانشگاه، دولت فدرال و دولت های ایالتی برای دانشجویان بین المللی جوایزی در نظر گرفته اند.

6- برای اشتغال در کانادا به شماره بیمه اجتماعی (SIN) نیاز است که می توانید آن را از مراکز پستی یا مراکز خدماتی کانادا دریافت کنید.

7- سازمان کار کانادا حقوقی برای شما منظور کرده است که بهتر است جهت عدم سوء استفاده احتمالی از سوی کارفرما از آنها آگاهی داشته باشید.

8- بدون عقد قرار داد با هیچگونه پیشنهاد شغلی موافقت نکنید تا دولت کانادا بتواند در صورت بروز مشکل حامی شما باشد.

9- قانون حداقل حقوق به ازای هر ساعت، در مورد کارهای پاره وقت نیز مستثنی نیست.

10- از مشاغل غیر قانونی و بدون قرار داد امتناع کنید چرا که در صورت اثبات، جرایم سنگینی برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید